Don't Miss

Thai nhi tuần 12

Đây là tuần cuối cùng trong chu kỳ 3 tháng đầu tiên của thai kỳ hay khi thai nhi 12 tuần tuổi, là giai...

Lifestyle News

Thai nhi tuần 12

Đây là tuần cuối cùng trong chu kỳ 3 tháng đầu tiên của thai kỳ hay khi thai nhi 12 tuần tuổi, là giai...

Thai nhi tuần 2

Thai 2 tuần tuổi chính là thời gian làm tổ. Trong giai đoạn thai nhi 2 tuần, phôi thai, lúc này được gọi là...

Thai nhi 16 tuần tuổi phát triển như thế nào?

Khi thai nhi 16 tuần tuổi, một trong những thời điểm thú vị nhất của giai đoạn mang thai đang rất gần: đó là...

Thai nhi tuần 15

Bạn đang ở giữa giai đoạn của sự thay đổi trọng lượng cơ thể. Cố gắng duy trì tư thế hợp lý khi đi...

Thai nhi tuần 14

Đến giai đoạn mang thai 14 tuần thì hẳn bạn đã đến vài cuộc hẹn khám thai rồi. Một phần không thể thiếu trong...

Thai nhi tuần 13

Thai nhi tuần 13 cân nặng ít hơn 40 gram, vẫn còn rất nhỏ, nhưng đã bắt đầu cựa quậy và di chuyển thường...

HOUSE DESIGN

Tech and Gadgets

Thai nhi tuần 12

Đây là tuần cuối cùng trong chu kỳ 3 tháng đầu tiên của thai kỳ hay khi thai nhi 12 tuần tuổi, là giai...

Tin Nổi Bật

Thai nhi tuần 12

Đây là tuần cuối cùng trong chu kỳ 3 tháng đầu tiên của thai kỳ hay khi thai nhi 12 tuần tuổi, là giai...

Thai nhi tuần 2

Thai 2 tuần tuổi chính là thời gian làm tổ. Trong giai đoạn thai nhi 2 tuần, phôi thai, lúc này được gọi là...

Thai nhi 16 tuần tuổi phát triển như thế nào?

Khi thai nhi 16 tuần tuổi, một trong những thời điểm thú vị nhất của giai đoạn mang thai đang rất gần: đó là...

Performance Training

Thai nhi tuần 12

Đây là tuần cuối cùng trong chu kỳ 3 tháng đầu tiên của thai kỳ hay khi thai nhi 12 tuần tuổi, là giai...

Thai nhi tuần 2

Thai 2 tuần tuổi chính là thời gian làm tổ. Trong giai đoạn thai nhi 2 tuần, phôi thai, lúc này được gọi là...

Thai nhi 16 tuần tuổi phát triển như thế nào?

Khi thai nhi 16 tuần tuổi, một trong những thời điểm thú vị nhất của giai đoạn mang thai đang rất gần: đó là...

Thai nhi tuần 15

Bạn đang ở giữa giai đoạn của sự thay đổi trọng lượng cơ thể. Cố gắng duy trì tư thế hợp lý khi đi...

Thai nhi tuần 14

Đến giai đoạn mang thai 14 tuần thì hẳn bạn đã đến vài cuộc hẹn khám thai rồi. Một phần không thể thiếu trong...