Xương của bé mơi sinh rất yếu, chỉ những động tác nhỏ cũng có thể làm hình dạng của xương…